Ngày cập nhật: 06/09/2021  

Phần mềm Quản lý Hàng hóa, công nợ

Phần mềm Quản lý Hàng hóa, công nợ

Tác giả: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Liên Anh Phân phối sản phẩm: Công ty CP Đầu tư Phát triển Liên Anh Hình thức phân phối: theo đơn đặt hàng


Phần mềm Quản lý hàng hóa và công nợ được đội ngũ kỹ sư, lập trình viên công ty Liên Anh thiết kế, xây dựng gồm những chức năng sau:
1. Chức năng quản lý kho
1.1 Nhập kho
Phiếu nhập kho được thiết kế với các thông tin thể hiện trên phiếu theo đúng mẫu quy định của quý khách hàng.
- Tìm kiếm phiếu nhập theo các tiêu chí: mặt hàng, ngày nhập, nhà cung cấp
1.2 Xuất kho
Phiếu xuất kho được thiết kế với các thông tin thể hiện trên phiếu theo đúng mẫu quy định của quý khách hàng.
- Tìm kiếm phiếu xuất theo các tiêu chí: mặt hàng, ngày xuất, khách hàng
- Liên kết với phiếu báo giá (nếu có thì tự động hiển thị toàn bộ hàng hóa, số lượng, giá, thành tiền, chiết khấu của phiếu báo giá được chọn)
2. Chức năng Quản lý kinh doanh
2.1 Báo giá
2.2 Đặt hàng
2.3 Nhật ký nhân viên theo dõi khách hàng
- Quản lý danh sách nhân viên công ty làm việc với khách hàng
3. Chức năng quản lý công nợ
3.1 Công nợ nhà cung cấp
- Theo dõi công nợ nhà cung cấp
- Báo nhắc nợ
- Lập phiếu chi công nợ theo phiếu nhập
3.2 Công nợ khách hàng
- Theo dõi công nợ khách hàng theo phiếu xuất
- Báo nhắc nợ
- Lập phiếu thu công nợ theo phiếu xuất
4. Chức năng thống kê, báo cáo
Tất cả các mẫu báo cáo của phần mềm sẽ được thiết kế theo mẫu quy định của quý khách hàng.
- Xem/ in doanh số và chi tiết hàng hóa hàng ngày, tháng, quý, năm của từng salesman, từng chi nhánh, toàn công ty, từng khách hàng, từng ngành chức năng
- Xem/ in doanh số và chi tiết hàng hóa mua (cho tới ngày xem báo cáo) của từng nhà cung cấp
- Xem/ in danh sách khách hàng (tên, địa chỉ, email, ngành sản xuất)
- Xem/ in danh sách nhà cung cấp (tên, địa chỉ, điện thoại, email, loại hàng hóa cung cấp)
- Báo cáo công nợ khách hàng
- Báo cáo công nợ nhà cung cấp
- Báo cáo lãi lỗ (trên từng phiếu giao hàng)
- Hiển thị danh sách phiếu xuất, phiếu nhập (hiển thị số phiếu, người lập phiếu, tên khách hàng, giá trị, đã thanh toán bao nhiêu, chưa thanh toán bao nhiêu)
- Xem/ in các báo giá đã gửi của từng salesman/ từng khách hàng/ tất cả
- Xem/ in các order đã gửi đi nhà cung cấp (tự động lưu các order đã gửi đi)
- Xem/ in danh mục hàng tồn kho dưới mức tối thiểu
- Xem/ in số lượng hàng tồn kho
5. Các chức năng khác
5.1 Các tiện ích dành riêng cho người quản trị
- Phân quyền sử dụng hệ thống: chỉ những người dùng được cấp quyền mới truy cập sử dụng phần mềm thông qua username & password.
- Phân quyền truy cập theo chức năng: mỗi người dùng khi sử dụng phần mềm thông qua username chỉ được thao tác (xem, thêm, sửa, xóa thông tin) trên những chức năng được phép truy cập.
- Xem giá nhập của hàng hóa.
- Nhập giá bán ra cho mỗi loại hàng hóa.
- Nhập số lượng tồn kho tối thiểu cho từng mặt hàng.
5.2 Import, export dữ liệu
- Có thể chuyển dữ liệu từ file Excel qua thay vì phải nhập trực tiếp từ cửa sổ nhập.
- Export một số phiếu ra Excel.
5.3 Tìm kiếm
- Tìm theo tên hàng: liệt kê tất cả hàng hóa có cùng tên nhưng khác nhà cung cấp
- Tìm theo nhà cung cấp: liệt kê tất cả hàng hóa đã nhập từ mỗi nhà cung cấp
- Tìm phiếu nhập/ phiếu xuất theo các tiêu chí: mặt hàng, ngày nhập/ ngày xuất, nhà cung cấp/ khách hàng
- Tìm kiếm phiếu làm hàng & giao hàng theo các tiêu chí: mặt hàng, ngày, khách hàng

Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN LIÊN ANH

Trụ sở: 38/9 Nguyễn Sơn, Quận Tân Phú, TP.HCM

Chi nhánh: 24A Hiền Vương, Quận Tân Phú, TP.HCM

Bản quyền © 2002-2024 thuộc về Lien Anh Computer.

Liên kết mạng xã hội